Fotogalerija

Pobjednički radovi

PRAVILA I UVJETI ZA SUDJELOVANJE U KREATIVNOM LIKOVNOM NATJEČAJU

U povodu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka, DUKAT mliječna industrija d.d. šestu godinu zaredom raspisuje kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!" (dalje u tekstu: Natječaj) za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

ORGANIZATOR NATJEČAJA
DUKAT mliječna industrija d.d., Marijana Čavića 9, Zagreb

TEMA NATJEČAJA
Tema ovogodišnjeg Natječaja je "ZAJEDNIČKI DORUČAK".

CILJEVI NATJEČAJA:
- skretanje pozornosti učenika i njihovih roditelja na važnost svakodnevnog doručka za pravilnu i uravnoteženu prehranu te rast i razvoj djece školskog uzrasta
- poticanje obitelji nausvajanje navika zajedničkih obroka koji pridonose boljoj međusobnoj komunikaciji i odnosima između djece i roditelja
- poticanje kreativnosti, likovnog izražavanja i stvaralaštva

TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj je otvoren od 20. rujna do 25. listopada 2017. godine.

SUDIONICI NATJEČAJA
U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.
Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove.
Grupni učenički radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju te takvi radovi neće biti razmatrani.

TEHNIČKE UPUTE
Sudionici Natječaja pozivaju se da se koriste pripremljenim predloškom za crtanje u formatu A4 koji je dostupan ovdje, u tehnici prema svom izboru.
Pri izradi rada sudionici mogu upotrijebiti pet boja: tamnoplavu, svijetloplavu, zelenu, žutu i crvenu, uz bijelu kao podlogu.
Pridržavanje tehničkih uputa i uporaba predloška za crtanje u formatu A4 obvezni su radi lakše prilagodbe crteža na pakiranje proizvoda.
Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. neće se uzimati u obzir.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Prijavu za sudjelovanje učenika u Natječaju može izvršiti roditelj/zakonski zastupnik učenika, učitelj razredne nastave ili ravnatelj škole koju učenik pohađa.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju samo radovi s potpunom prijavom, koja uz poslani likovni rad podrazumijeva i priložen te u cijelosti popunjen obrazac Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!", i koji roditelj/zakonski zastupnik vlastoručno mora potpisati.
Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati.
Prijavom rada na natječaj roditelj/zakonski zastupnik učenika, odnosno učitelj razredne nastave ili ravnatelj prihvaća ova Pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA
Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Obrazac Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!" dostupan je ovdje.

OCJENJIVANJE RADOVA
Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u četiri kategorije:

I. kategorija - radovi prvih razreda osnovnih škola
II. kategorija - radovi drugih razreda osnovnih škola
III. kategorija - radovi trećih razreda osnovnih škola
IV. kategorija - radovi četvrtih razreda osnovnih škola

Iz svake će kategorije stručni žiri odabrati jedan najkreativniji rad koji će biti apliciran na pakiranja Dukat proizvoda.

Ocjenjivat će se kreativnost, originalnost, izražajnost, tehnička izvedba, odnosno pridržavanje danih tehničkih uputa, samostalnost u izradi likovnog rada te poštivanje zadane teme natječaja.

BROJ I SLANJE RADOVA
Broj radova poslanih na Natječaj po učeniku, razredu ili školi nije ograničen.
Radove je potrebno poslati poštom na adresu:
DUKAT d.d., za kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!", Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb.

Organizator se neće koristiti likovnim radovima koje ne odabere stručni žiri te će ih na traženje vratiti pošiljateljima nakon završetka Natječaja.

ŽIRI
Pristigle radove ocjenjivat će stručni žiri koji se sastoji od pet članova:

1. Nada Beroš, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
2. Ksenija Turčić, izv. prof. art., pročelnica Slikarskog odsjeka, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
3. Izvorka Jurić, kreativna i umjetnička direktorica, Motus Vis
4. Almir Okanović, glavni kreativni direktor, BBDO Zagreb
5. Mario Blaić, direktor marketinga, Dukat d.d.

U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija, izmijenjeni sastav bit će objavljen na www.volim-mlijeko.hr

AUTORSKA I SRODNA PRAVA
Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici te učitelji razredne nastave ili ravnatelji škole koju učenik pohađa, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja stječe nad likovnim radovima koji budu odabrani kao najkreativniji radovi u skladu s ovim pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i prema potrebi prerade te korištenja na ambalaži svojih proizvoda i/ili u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika.

Organizator će s autorima izabranih najkreativnijih radova sklopiti ugovore o pravu korištenja likovnih djela. Pojedinačna autorska naknada za izabrane najkreativnije radove iznosi 2.000,00 kn neto.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni najkasnije 22. prosinca 2017. godine na www.volim-mlijeko.hr.

MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Proglašenje rezultata natječaja može biti medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika Natječaja i njihovih likovnih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što roditelji/zakonski zastupnici sudionika Natječaja prihvaćaju prijavom rada na Natječaj.

ANKETNI UPITNIK
Organizator će u okviru Natječaja provesti anketno ispitivanje sudionika Natječaja o njihovim jutarnjim prehrambenim navikama te o navikama zajedničkih doručaka u njihovim obiteljima.
Sudjelovanje u spomenutom anketnom istraživanju je dobrovoljno, a svaki će popunjeni i Organizatoru natječaja dostavljeni anketni upitnik, zajedno s likovnim radom, biti honoriran priručnikom "DORUČAK JE VIŠE OD OBROKA". Svaki učenik, uz pomoć roditelja/zakonskog zastupnika, može ispuniti samo jedan anketni upitnik.
Anketni je upitnik dostupan za preuzimanje ovdje i dio je obrasca Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!".

Partneri projekta

Dukat d.d.
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb
volim.mlijeko@hr.lactalis.com