Što je mlijeko bez brkova?

"Volim mlijeko!" kreativan je likovni natječaj Dukata kojeg je u 2016. godini Dukat raspisao petu godinu zaredom.

Cilj ovog nacionalnog višegodišnjeg projekta jest skretanje pažnje roditelja, učitelja i djece na važnost pravilne i uravnotežene prehrane, pravilne uhranjenosti i stjecanja zdravih prehrambenih navika.

"Temom kreativnog likovnog natječaja 'Nacrtaj mliječne brkove' želimo skrenuti pažnju djece i odraslih kako pravilna i uravnotežena prehrana ujedno može biti i zabavna, jednako kao i zajednički trenuci provedeni oko stola",rekla je Elena Wolsperger Dolezil,direktorica Korporativnih komunikacija Dukata.

Stoga je Dukat pozvao učenike nižih razreda da nacrtaju sebe, svoje prijatelje, roditelje, braću ili sestre, bake i djedove, ljubimce... i da ih ukrase mliječnim brkovima!

Između 3.000 pristiglih radova stručni je žiri izabrao četiri rada koja će krasiti ograničeno izdanje Dukat trajnog mlijeka u tetrapak pakiranju, a koje će se naći na policama trgovina diljem Hrvatske od siječnja do ožujka 2017. godine.

Autori izabranih radova suLucija Vignjević, 1.a, OŠ Viktora Cara Emina iz Lovrana; Mia Mikulić, 2.c, OŠ Špansko Oranice iz Zagreba; Luka Fledrović, 3.b, OŠ dr. Andrije Mohorovičića iz Matulja te Ema Grobenski, 4. raz. OŠ Antuna Nemčića Gostovinskog, PŠ Jagnjedovec, iz Koprivnice.

Zahvaljujemo roditeljima, učiteljima, mentorima i svima onima koji su pomogli da školarci s nama i ove godine crtaju.

Partner projekta je Muzej suvremene umjetnosti Zagreb, a natječaj je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i uz podršku Ministarstva zdravlja.

Volim mlijeko 2015

U rujnu 2015. godine zagrebački je Dukat, četvrtu godinu zaredom, raspisao nacionalni kreativni likovni natječaj "Volim mlijeko", u kojem su sudjelovali učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola diljem Hrvatske.

Temom natječaja "Zajednički doručak" u 2015. godini Dukat je nastojao skrenuti pažnju javnosti na važnost doručka te uopće zajedničkih obiteljskih obroka i ovaj dragocjeni ritual sačuvati u vrijeme pretrpanih rasporeda djece i odraslih.

Između 3.000 pristiglih radova stručni je žiri izabrao četiri rada koja su krasila ograničeno izdanje Dukat trajnog mlijeka u tetrapak pakiranju, a koja su bila dostupna na policama trgovina diljem Hrvatske od siječnja do ožujka 2016. godine.

Autori izabranih radova su Lili Vignjević, 1.c., OŠ Glina, Glina, Lea Čizmić, 2.b., OŠ Remete, Zagreb, Mihael Perković, 3.a, OŠ Podmurvice, Rijeka, i Niko Lukenda, 4.d., OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica.
Zahvaljujemo roditeljima, učiteljima, mentorima i svima onima koji su pomogli da školarci s nama crtaju.

Zahvaljujemo i višegodišnjim partnerima kreativnog likovnog natječaja: Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb, Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa, OutdoorAkzentu te Ministarstvu zdravlja koje se priključilo projektu u vidu podrške u 2015. godini.

Volim mlijeko 2014

Među više od 2.000 pristiglih radova inspiriranih mlijekom, koje su učenici 1. do 4. razreda poslali na kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!" u 2014. godini, stručni je žiri odabrao četiri koja su početkom 2014. godine krasila posebno izdanje pakiranja Dukatovog trajnog mlijeka.

Autori najkreativnijih radova kreativnog likovnog natječaja Volim mlijeko u sezoni 2014./15, bili su:

1.Laura Perić, 1.b., OŠ Turnić, Rijeka
2.Nika Butković, 2.b., OŠ Podmurvice, Rijeka
3.Vatroslav Tito Čolak, 3.a., OŠ Kustošija, Zagreb
4.Robert Trlin, 4.b., OŠ Podmurvice, Rijeka

PRAVILA I UVJETI ZA SUDJELOVANJE U KREATIVNOM LIKOVNOM NATJEČAJU

Ususret obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, petu godinu zaredom, raspisuje kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!" (dalje u tekstu: Natječaj) za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.

ORGANIZATOR NATJEČAJA
DUKAT mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, Zagreb

TEMA NATJEČAJA
Tema ovogodišnjeg Natječaja je "NACRTAJ MLIJEČNE BRKOVE".

CILJEVI NATJEČAJA
Skretanje pozornosti učenika te njihovih roditelja i učitelja na važnost pravilne i uravnotežene prehrane, pravilne uhranjenosti i stjecanja zdravih prehrambenih navika te poticanje kreativnosti, likovnog izražavanja i stvaralaštva.

TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj je otvoren od 28. rujna do 4. studenog 2016. godine.

SUDIONICI NATJEČAJA
U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.
Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove.
Grupni učenički radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju te takvi radovi neće biti razmatrani.

TEHNIČKE UPUTE
Sudionici Natječaja pozivaju se da koriste pripremljeni predložak za crtanje u A4 formatu, koji je dostupan ovdje, u tehnici po svom izboru.
Pri izradi rada sudionici mogu upotrijebiti pet boja: tamnoplavu, svijetloplavu, zelenu, žutu i crvenu, uz bijelu kao podlogu.
Pridržavanje tehničkih uputa i korištenje predloška za crtanje u A4 formatu obvezno je radi lakše prilagodbe crteža na pakiranje proizvoda.
Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. neće se uzimati u obzir.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Prijavu za sudjelovanje učenika u Natječaju može izvršiti roditelj/zakonski zastupnik učenika, učitelj razredne nastave ili ravnatelj škole koju učenik pohađa.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju samo radovi s potpunom prijavom, a koja uz poslani likovni rad podrazumijeva i priložen te u cijelosti popunjen i od strane roditelja/zakonskog zastupnika vlastoručno potpisan obrazac Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!",koji je dostupan ovdje
Radovi s nepotpunom prijavom neće biti razmatrani.
Prijavom rada na natječaj, roditelj/zakonski zastupnik učenika, odnosno učitelj razredne nastave ili ravnatelj prihvaća ova Pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju.

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA
Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika. Obrazac Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju "VOLIM MLIJEKO!" dostupan je ovdje

OCJENJIVANJE RADOVA
Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u četiri kategorije:

I. kategorija - radovi prvih razreda osnovnih škola
II. kategorija - radovi drugih razreda osnovnih škola
III. kategorija - radovi trećih razreda osnovnih škola
IV. kategorija - radovi četvrtih razreda osnovnih škola

Iz svake će kategorije stručni žiri odabrati jedan najkreativniji rad koji će biti apliciran na pakiranje Dukat trajnog mlijeka u tetrapak pakiranju.
Ocjenjivat će se kreativnost, originalnost, izražajnost, tehnička izvedba likovnih radova, odnosno pridržavanje danih tehničkih uputa, samostalnost u izradi likovnog rada te poštivanje zadane teme natječaja.

BROJ I SLANJE RADOVA
Broj radova poslanih na Natječaj po učeniku, razredu ili školi nije ograničen.
Radove je potrebno poslati poštom na adresu:

DUKAT d.d.
Za kreativni likovni natječaj "VOLIM MLIJEKO!"
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb

Sugeriramo da se radovi šalju preporučenom poštom.
Organizator se neće koristiti likovnim radovima koji ne budu odabrani od strane stručnog žirija te će ih na traženje vratiti pošiljateljima nakon završetka Natječaja.

ŽIRI
Pristigle radove ocjenjivat će stručni žiri koji se sastoji od pet članova.

1.Nada Beroš, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti Zagreb
2. Ksenija Turčić, izv. prof. art., pročelnica Slikarskog odsjeka, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
3. Izvorka Jurić, kreativna i art direktorica, Motus Vis
4. Almir Okanović, glavni kreativni direktor, BBDO Zagreb
5. Mario Blaić, direktor marketinga, Dukat d.d.

U slučaju eventualne naknadne izmjene sastava žirija, izmijenjeni sastav bit će dostupan na www.volim-mlijeko.hr

AUTORSKA I SRODNA PRAVA
Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici te učitelji razredne nastave ili ravnatelji škole koju učenik pohađa, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja stječe nad likovnim radovima koji budu odabrani kao najkreativniji radovi u skladu s ovim pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade te korištenja na ambalaži svojih proizvoda, u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti Sudionika.

Organizator će s autorima izabranih najkreativnijih radova sklopiti ugovore o pravu korištenja likovnih djela. Pojedinačna autorska naknada za izabrane najkreativnije radove iznosi 2.000,00 kn neto.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni najkasnije 20. prosinca 2016. godine na internetskim stranicama www.volim-mlijeko.hr.

MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE
Proglašenje rezultata natječaja može biti medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika Natječaja i njihovih likovnih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što roditelji/zakonski zastupnik sudionika Natječaja prihvaćaju prijavom rada na Natječaj.

Partneri projekta

Dukat d.d.
Marijana Čavića 9
10000 Zagreb
volim.mlijeko@dukat.hr